Næstved Taxas historie Fra 1942 til i dag

2018
Ny taxilov
1. januar 2018

Ny taxalov

Ved årsskiftet 2017/18 trådte en ny taxalov i kraft.
Den kommer - når den er fuldt indfaset - til at betyde nogen grundlæggende ændringer for hvordan en morderne taxacentral kan - og skal - drives.
Næstved Taxa følger naturligvis med tiden - og indretter sig på de nye vilkår.

Jubilæum
2017

75 år

I 2017 fejrer Næstved Taxa sit 75-års jubilæum.

Domicilet på Kanalvej
November 2008

Ny ejendom

Pladsen i Ringstedgade var blevet for trang, og derfor besluttede et overvældende flertal af vognmændene, at investere i ejendommen på Kanalvej.
Den ligger på centralt - og i fred og ro - og lige ud til kanalen i Næstved.

EDB i vognene
1997

EDB i vognene

Kalderadion slukkes til nogens fortrydelse, da der indføres EDB i vognene. Centralen bliver til gengæld meget mere effektiv.
De gamle værktøjer som klodser, hakkesedler og stempelur erstattes af moderne teknologi.
Foto: Søren H. Nicolaisen

Ny central
1987

Ny central

Taxas lejemål på Banegårdspladsen (der ses bag vogn 26 og vogn 27) opsiges af DSB, og man køber derfor egen ejendom i Ringstedgade 159, som så ombygges til central.
Foto: Jens Kristensen

Ramsherred
1955

Den første central

Den første central er en realitet, da foreningen overtager Gulf-stationen i Ramsherred. Herfra drives Taxa - og servicestationen bibeholdes.

Protokol
1942

Grundstenen lægges

Grundstenen til Næstved Taxa lægges, da Næstved Droske Forening stiftes i 1942 af 15 vognmænd - primært for at stå sammen i forhold til at undgå at betjene tyskerne. Dines Poulsen var foreningens første formand.
Den originale protokol - og her den viste medlemsliste - er bevaret.

1942