Vi mangler ikke chauffører i øjeblikket.Vil du være chauffør hos os? Læs om krav og ønsker

Vi er i Næstved

Hovedparten af vores vognmænd bor i Næstved Kommune, og da du ansættes af vognmanden, vil dit arbejdssted typisk være vognmandens adresse.

Arbejdstid

Du kan arbejde om dagen, om aftenen/natten - eller en kombination. Du skal som udgangspunkt regne med at der også kan være arbejde i weekenden og på helligdage.

Forskellige vogntyper

Vores vognmænd har både almindelige personbiler, store vogne (5-8 passagerer) og liftvogne (til handicapkørsel).

Det du skal vide Både lovkrav og vores krav

Lovkrav

Der er en række lovmæssige krav hvis man vil være taxachauffør.

De er fastlagt i Taxiloven (se link nederst) og er følgende:

 • Du skal mindst være 21 år
 • Du skal have haft kørekort til bil i mindst 3 år
 • Du skal opfylde kravene til vandel og god skik
 • Du skal opfylde kravene til helbred
 • Du skal gennemføre og bestå et kvalifikationskursus
 • Du skal beherske det danske sprog på niveau "Prøve i Dansk 2"

Når ovenstående krav er opfyldt, udsteder Færdselsstyrelsen (efter ansøgning) et såkaldt chaufførkort til dig - og det er også et krav at du har det kort.

Læs mere:taxilov.dk er der forklaringer til de enkelte krav.

Vores krav

Ud over de lovmæssige krav, stiller Næstved Taxa en række krav.

 • Du skal kunne opnå en ren børneattest. Den indhenter Næstved Taxa ved ansættelse.
 • Du skal kunne førstehjælp - og have bevis på det (herunder hjerte/lunge-redning og brug af hjertestarter)
 • Du skal have vedligeholdt dit førstehjælpsbevis - det skal genopfriskes hvert andet år.
 • Du skal hvis du ikke allerede har gjort det - gennemgå BAB1, BAB2 - og BAB3 hvis du skal køre liftvogn.
 • Er dine BAB-kurser mere end 5 år gamle skal de også genopfriskes - det sker på et kursus kaldet BAB4

BAB-kurser afholdes i AMU-regi.
Find kurserne på voksenuddannelse.dk
Herunder er link til de enkelte kurser:

Har du allerede gennemgået BAB-kurser, er det vigtigt du har dine fysiske kursusbeviser. De skal ikke fremsendes sammen med ansøgningen, men vi skal have en kopi når du bliver ansat.

Hvis du ikke har gennemgået BAB-kurser endnu, skal du forvente at det skal ske i forbindelse med din ansættelse.

Vores ønsker

Vi møder mange forskellige mennesker hver dag, og du skal derfor kunne omgås alle slags mennesker.
Samtidig er vi et servicefag, og derfor skal du helst have "servicegenet" siddende lige under huden.

Du skal være mødestabil, helst lokalkendt i Næstved og omegn (ellers lærer du det hurtigt), og så skal du kunne håndtere både at have rigtigt travlt - og det modsatte.

Hvad får du?

Du får først og fremmest et meget varierende arbejde. Der er sjældent to dage der er ens - selv om vi i bund og grund ikke laver andet end at flytte folk fra et sted til et andet.

Næstved Taxa har tiltrådt landsoverenskomsten mellem ATAX og 3F.
Det betyder at vores vognmænd ansætter og aflønner efter den overenskomst.
Er du fuldtidsansat betyder det f.eks. at du får

 • Fast grundløn - med bonusløn hvis du omsætter over en fastsat beløbsgrænse
 • Pension
 • Feriefridage

Ansættes du på mindre end fuld tid får du de samme goder - blot forholdsmæssigt, i forhold til de timer du er ansat.

Profilbeklædning er også en del af ansættelsen - og det er et krav at det benyttes.
Det udleveres af vognmanden.

Hvad mangler vi?

Det korte svar er, at det varierer.

Næstved Taxa er en arbejdsplads hvor en hel del bliver i mange år.
Alligevel er der en naturlig udskiftning - og det vil der altid være med over 40 vognmænd tilsluttet.

Når du søger, matcher vi dine ønsker med det vi ved vores vognmænd mangler på det pågældende tidspunkt.

Hvis vores vognmænd ikke lige mangler en chauffør med din profil på ansøgningstidspunktet, gemmer vi din ansøgning i 6 måneder - hvis behovet skulle opstå.

Hvordan søger man?

Det er faktisk nemt.

Udfyld denne formular og send den.

Hvis du har det bedst med en fysisk ansøgning, er du også velkommen til det.

Send den da til

Næstved Taxa
Kanalvej 13
4700 Næstved
Att. Formanden

Flere spørgsmål?

Det kan sagtens være at du nu sidder tilbage med et ubesvaret spørgsmål - og det er en helt ærlig sag!

Smut forbi vores kontaktformular, og send os spørgsmålet.

Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Erfaring Er godt men ikke et krav

Det er naturligvis en fordel hvis du har erfaring med persontransport - men det er ikke nødvendigvis et krav. Det er den enkelte vognmand der mangler en chauffør, der afgør om det er et krav.

Erfaring er i øvrigt ikke nødvendigvis at du har kørt taxa før.
Det kan være at du har kørt for en Flextrafik-vogmand, har kørt bus, eller f.eks har kørt patientbefordring for Falck.