Beregn en pris

Du kan enten beregne en tur til en af de kendte destinationer (byer eller steder) - eller du kan indtaste afstanden på den tur du vil kende cirkaprisen på, og få den beregnet.

Priserne oplyses både for almindelig vogn og for stor vogn/liftvogn.

Hvilken destination vil du kende prisen til?
Begynd at taste et bynavn - f.eks. Holbæk. Jo mere du skriver jo mere indsnævres mulighederne.
Skriv Jylland hvis du vil finde priser til byer i Jylland - tilsvarende for Fyn og Sverige.

Beregn prisen ud fra afstanden
Både komma og punktum kan bruges i angivelsen.

Bro eller færge

Hvis vi undervejs skal med en færge eller krydse en bro med afgift, tillægges færgebilletten eller broafgiften turens pris (tur/retur) som det er beskrevet i vores takstreglement.

Ingen moms

Der er ikke moms på taxakørsel.

Ventetid ikke medregnet

Der medregnes ikke ventetid, så gøres dere stop undervejs (f.eks. fordi der skal optages eller afsættes passagerer, der er rødt lys, du skal på tanken og hente cigaretter - eller andre ophold), så tillægges prisen for ventetiden. Se prisen for ventetid i vores takstreglement

Find afstanden

Hvis du er i tvivl om længden på en given tur, kan du beregne ruten på f.eks. Kraks ruteplan