Virksomhedsprofil
  Organisationen bag Næstved Taxa
Startside
Virksomhedsprofil
Priser
Erhvervskørsel
Autobooking
Find en landtaxi
Taxareklame
Job hos Taxa
Spørgsmål og svar
Links
Kontakt


Selvom det at køre taxa næsten har været det samme gennem mange år, har organisationen bag fulgt med tiden, og Næstved Taxa drives i dag som en moderne virksomhed ud fra moderne principper.

På mange måder er taxa dog ikke en traditionel virksomhed.

Tagskiltet gør en taxa let at kende i bybilledet.
Det kræver en tilladelse til hyrevognskørsel, hvis man ønsker at eje en taxa. Det er den enkelte vognmand der ejer den enkelte taxa, men en enkelt vognmand kan sagtens have flere bevillinger, og dermed flere taxaer. Det er vognmanden der ansætter, aflønner og varetager alle forhold omkring chaufførerne. Vognmanden kører dog som oftest også selv.

Taxa er en forening hvor den enkelte vognmand er medlem, og via kontingentet betaler for den daglige drift af bestillingskontoret.

Bestillingskontoret er hjertet i organisationen. Det er her man håndterer al kontokørsel for blandt andet erhvervskunder og offentlige myndigheder, og sidst men ikke mindst er det her telefonen tages, når folk ringer efter en taxa.

Kontorets daglige ledelse varetages af den af medlemmerne valgte formand. Han sørger blandt andet for kontorets vagtplaner, den daglig drift samt kontakt til offentlige myndigheder.
Bestillingskontoret betjener sig af et avanceret bookingsystem til håndtering af kørslen, og alle ture sendes via en dataforbindelse til den enkelte vogn.

På vej efter kunder

Den daglige leder af foreningen er formanden, der er valgt på en generalforsamling. Sammen med ham sidder en ligeledes medlemsvalgt bestyrelse, og træffer de overordnede beslutninger.

Taxa i tal

51 vogne fordelt på:
32 personbiler og
19 liftvogne

Samlet køres der ca. 300.000 ture om året.
Cirka 65% er ture der ringes ind til bestillingskontoret, mens resten er såkaldte gadeture.

Årligt køres der mellem 3 og 3,5 millioner kilometer, og der transporteres ca. 1 million personer.