Takstsystem - hvad er det? Sådan beregnes prisen på en taxatur.

Som følge af den taxilov der trådte i kraft 1-1 2018, skal Næstved Taxa også være kørselskontor. De vogne der er tilknyttet et kørselskontor, skal køre efter det takstsystem der hedder paralleltakst.
For at forstå forskellen på de 2 takstsystemer, er vi nødt til at kigge på hvordan en taxitur ser ud rent takstmæssigt:

Taxi på vej

Turens pris består grundlæggende altid af et startgebyr.
Derudover beregnes der kilometertakst for den strækning der køres.
Når taxien holder stille - eller kører meget langsomt f.eks. i kø - beregnes der ventetidstakst.
Turen ovenfor er 5 km lang, og tager i alt 12 minutter at køre (fra start til slut). Vi kigger nedenfor på et eksempel hvor der er tale om en almindelig taxa der kører ovenstående tur en formiddag på en hverdag.

Brydningstakst

Det gamle takstsystem (før 1-10 2018) hedder brydningstakst.
Her tæller taxameteret enten kilometertakst eller ventetidstakst.
Med de takster der galdt før 1. oktober 2018 var startgebyret på kr. 39,- kilometertaksten kr. 13,70/km og ventetidstaksten kr. 4,83/minut (290,- kr/time).
For eksemplet skyld, regner vi med der er 3 røde lys og 2 trafikstop undervejs - det tager i alt 5 minutter.

De forskellige takstsystemer Det betyder at prisen beregnet efter brydningstakst-systemet
vil være 39+(5x13,70)+(5x4,83) = 132,- (afrundet)

Paralleltakst

Det nye takstsystem hedder paralleltakst.
Dette system har man kørt med andre steder i flere år - men i Næstved er/var det nyt.
Som navnet antyder, er der flere takster der tæller parallelt. Det vil sige at der fra start til slut tælles kilometertakst og ventetidstakst.
Med de takster der trådte i kraft 1-10 2018 var startgebyret kr. 39,- kilometertaksten kr. 7,50/km og ventetidstaksten kr. 5,00/minute(300,- kr/time).

Prisen for ovenstående tur ville efter paralleltakst-systemet dermed blive 39+(5*7,50)+(17*5)= kr. 162,- (afrundet)

Lange ture bliver billigere

Hvis man i stedet for en kort tur som ovenstående kigger på en lang tur, ser resultatet noget anderledes ud.
Som eksempel bruges en tur fra den "ene side" af Næstved Kommune til den anden - Fra Næblerød til Sjolte.
Den tur er 43,6 km lang, og tager 52 minutter at køre.
For eksemplets skyld, er der også her 5 minutters trafikal ventetid - den køres også på en formiddag en hverdag - og med de data sætter vi endnu engang strøm til lommeregneren:
Før 1-10 2018: 39+(43,6*13,70)+(5*4,83) = 660,- (afrundet).
Fra 1-10 2018: 39+(43,6*7,5)+(57*5) = 651,- (afrundet).
Jo længere turen er, jo større bliver forskellen.

Taksterne bestemmer vi selv

Næstved Kommune har pr. 15. februar 2019 overdraget tilsynsforpligtelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Teknisk Udvalg i Næstved Kommune, har 7. januar 2019 godkendt, at maksimaltaksterne gældende for tilladelser udstedt efter den gamle taxilov, følger det landsdækkende prisloft der er gældende for tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring udstedt efter den nye taxilov.
Det er sket for at sikre, at alle vogne tilsluttet Næstved Taxa kan køre efter de samme takster.

Den nye lov lægger prisfastsættelsen ud til de enkelte selskaber, men slår 2 vigtige ting fast:

  1. Priserne skal være under det landsdækkende prisloft
  2. Priserne må maksimalt ændres hver 3. måned

Du kan læse om det landsdækkende prisloft - se prisen på en såkaldt standardtur - og se en sammenligning mellem vores priser og prisloftet på denne side.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Du kan se alle vores takster i det gældendetakstreglementet.

Hvis du vil vide mere om den nye taxilov, kan du læse om alle dens aspekter på www.taxilov.dk
Bemærk at sitet delvist er skrevet til fagfolk - så det kan til tider blive noget teknisk.
Der er og også en oversigt over hvad den nye lov betyder for kunderne.

Sidder du stadig tilbage med ubesvarede spørgsmål, vil vi naturligvis også gerne forsøge at hjælpe med dem.
Send os en mail fra kontaktsiden - så lægger vi hovederne i blød for at finde svaret.